ზუგდიდი, მეუნარგიას #9
diaroni2007@mail.ru
facebook.com/diaroni
0415 22 11 22, 0415 25 35 31